Voorwaarden


Disclaimer: Aan aanvraag van een persoonlijke analyse en een afgesproken datum van levering of consult is er een afname en betalings verplichting.

Type fouten voorbehouden en er valt geen rechten aan een analyse te onlenen. Tevens is de analyse een met de handgemaakt product, gecreért op basis van de door jou gestuurde gegevens. Bij het veranderen van deze gegevens nadat er al aan de analyse begonnen is, worden extra kosten in rekening gebracht van 70,-.  Daar geboorte tijd erg relevant is adviseer ik je bij twijfel, je geboorte tijd op jouw gemeentehuis op te vragen.

Iedere analyse is persoonlijk en uniek, naast het gebruik van de diversen systemen die berekeningen maken vanuit de door jou toegestuurde informatie, werk ik ook intuitief. 

Iedere Gene Key of Human Design analyst zal daarom wellicht een net even andere benadering of toelichting geven op jouw configuratie. Het is daarom ook aan bevolen om te kijken naar wat en wie met jou resoneert voordat je over gaat naar de keuze van jouw specialist.