Wat kunnen ancient medicines bijdragen in je ontwikkeling en in combinatie met het werken met je persoonlijke analyse?


05 Mar
05Mar

Neuro wetenschappen brengt een schat aan zeer belangrijke bevindingen in de wereld die ons helpen begrijpen hoe we generiek zijn ontworpen als menselijke wezens. Onderzoek van de hersenen en het zenuwstelsel geeft diep inzicht in hoe ons innerlijke besturingssysteem is gebouwd, en geeft ons zowel hulpmiddelen als vertrouwen in ons vermogen om te veranderen en te genezen.

Neuro wetenschappen laten zien dat onze hersenen ons hele leven kneedbaar en adaptief blijven. Deze neurale plasticiteit zorgt ervoor dat ons menselijk brein nieuwe neuronen en synaptische verbindingen laat groeien en nieuwe neurale circuits tot stand brengt. Wanneer de structuren van ons synaptische netwerk veranderen, veranderen ook de resulterende functies.

In tegenstelling tot de programma gestuurde hersenen van wormen, slakken en insecten, en in tegenstelling tot de aanvankelijk programmeerbare hersenen van vogels en zoogdieren, is het menselijk brein een programma-openende sociale constructie, die zichzelf gedurende een heel leven kan herprogrammeren. Vanwege de pre-frontale cortex - het deel van de hersenen dat uniek is voor de mens - zijn we wezens die precies hetzelfde programma kunnen herprogrammeren dat ons maakt. Deze zelf gestuurde neuro plasticiteit is het overheersende en meest opvallende kenmerk van ons 'menselijke ontwerp'.

Met name interpersoonlijke neurobiologie benadrukt dat de ontwikkeling van onze hersenen gedurende ons hele leven wordt gevoed, gevormd en gerijpt door bewuste, empathische relaties. We werken vanuit een sociaal brein, d.w.z. we zijn ontworpen om in verbinding te leven. We reguleren elkaar en bieden elkaar kansen om te groeien en te veranderen. Het is in deze beschutting van elkaar dat wij mensen leven.

Onderzoek toont aan dat het grootste deel van onze genen tot expressie wordt gebracht in de hersenen. Het genetische programma voorziet de hersenen van de anatomie van de verschillende gebieden en zendersystemen. Het stelt echter geen neurale circuits in voor specifieke interpretatie- en responspatronen. De afdruk afgeleid van het Human Design System kan dus worden gezien als een unieke persoonlijke illusie van de geest, die bij reanimatie een gevangen houdt in de mechanica van de Maya's (Maia, illusie), in plaats van een organische vooraf bepaling.


Als we eenmaal begrijpen hoe het construeren van iemands Zelf diep geworteld is in neurale plasticiteit, wordt het persoonlijke zelf transparant als een steeds veranderende interface. Vanuit dit perspectief wordt het veel gemakkelijker voor ons om deze constructie helemaal te transcenderen en onze weg terug te vinden naar Essence - waar compassie onze ware aard is. Hoger bewustzijn ontstaat door ons heen als we onszelf herkennen als één met het grenzeloze veld van bewustzijn - zonder erin te verdwalen of te gehecht te raken aan het persoonlijke zelf.


De specifieke bijdrage van neuro wetenschappen in de analyse:

- de werkingsprincipes die de 99,9% van onze afdruk beheersen en die in het algemeen menselijk zijn

- de relevantie van de door het Human Design System in kaart gebrachte afdruk, als louter een startpunt voor de ontwikkeling van een zelfgevoel, en een unieke reeks uitdagingen, die moeten worden overwonnen bij het overstijgen van het persoonlijke gescheiden zelf

- de keuzemogelijkheid en de routes naar transformatie die diep zijn ingebed in onze biologische 'hardware' en 'software'

- het belang en de onmisbaarheid van persoonlijk contact en empathische relatie in ons werk met mensen, om hen echt te ondersteunen op hun reis naar Essentie en in de belichaming van hun grootheid.


Ayahuasca is de verzamelnaam voor een groep plantenbrouwsels die MAO-remmers bevattende planten combineren met planten die andere (meestal indolealkaloïden bevatten. De naam ayahuasca is afkomstig uit de taal van de Quichua en kan vertaald worden als "slingerplant van de ziel". In het Quechua betekent aya geest, dode, voorvader of ziel; huasca betekent touw of liaan, naar de lianensoort Banisteriopsis caapi, een hoofdbestanddeel in de meeste ayahuascabrouwsels.

Ayahuasca wordt door sommige indianenstammen ritueel gebruikt in de Amazone-regenwouden van Zuid-Amerika. Wanneer het gebruik is aangevangen weet men niet; de traditie is zeker honderden jaren oud. Inmiddels is het traditionele gebruik in Zuid-Amerika verspreid van Ecuador in het westen en de Orinoco in het noorden tot aan Paraguay in het zuidoosten.

De thee wordt over het algemeen gemaakt uit een plant (de Psychotria viridis, die de psychoactieve stof dimethyltryptamine (DMT) bevat) en een liaan (de Banisteriopsis caapi, die de MAO-remmer Harmine/Harmaline bevat). De combinatie van deze twee stoffen zorgt voor een zeer sterk psychoactief brouwsel met een hevige bewustzijnsveranderende werking.

Binnen de Santo Daime-kerk wordt het entheogeen ayahuasca als sacrament beschouwd. Tijdens de diensten wordt in groepsverband ayahuasca gedronken.

Ayahuasca wordt sinds mensenheugenis door diverse stammen van het Amazoneregenwoud ritueel gebruikt voor reiniging, genezing, voorspelling en toverij. Het wordt gezien als een middel dat de ziel kan bevrijden van het lichamelijke omhulsel om vrij te kunnen bewegen door "andere werkelijkheden" waar ze kan communiceren met haar voorouders. Het is in alle culturen waar het mee geassocieerd wordt een heilig sacrament, bijna altijd van de hoogste orde. Bij verschillende stammen is het ook als initiatie tot wasdom (meestal uitsluitend voor mannen/jongens) rond het 13e levensjaar in gebruik.

Minder bekend is het medische gebruik van ayahuasca; in sommige samenstellingen roept ayahuasca heftig braken en/of diarree op waarbij het maag-darmkanaal wordt gezuiverd van wormen en andere parasieten; in zulke gevallen spreekt men ook wel van "la Purga" oftewel "de uitdrijving". Bovendien blijken ook de harmaline-alkaloïde bestanddelen bij te dragen aan de bestrijding van dergelijke parasieten. Daarnaast is ayahuasca behulpzaam gebleken bij het helen van verslavingen, trauma's en de gevolgen van verstoorde familiebanden.

Er bestaan geen vaste ayahuascarecepten. Doseringen zijn afhankelijk van de groeicondities van de planten en de gevoeligheid van de gebruiker. Elke sjamaan heeft zijn eigen recepten, waarmee weer gevarieerd wordt, afhankelijk van het gewenste effect. Vaak worden er nog andere planten aan toegevoegd zoals tabak, cannabis, datura of Brugmansia om een bepaalde draai aan de ervaring te geven. Het wordt niet aangeraden zulke planten toe te voegen tenzij men een ervaren ayahuasca gebruiker is.


Herevalueren van herinneringen

Wat doet ayahuasca met je brein? Allereerst gaat de rem eraf. Weggestopte ervaringen, herinneringen en emoties komen aan de oppervlakte. Er worden nieuwe verbindingen gemaakt tussen hersencellen wat ervoor zorgt dat je herinneringen kunt herevalueren. Posttraumatische stress en verslaving kunnen hierdoor verminderen of zelfs verdwijnen. En dat is nogal wat. Daar staat tegenover dat een ayahuasca-ervaring zo heftig kan zijn dat je er weken een unheimisch gevoel aan kan overhouden. Zoals bij alle middelen en medicijnen weet je namelijk nooit wat de uitwerking op jou zal zijn. Interessant is wel dat de Universiteit van Maastricht onderzoek deed naar het gebruik van ayahuasca waaruit blijkt dat stress en depressie bij veel van de ondervraagden afnemen na een ayahuasca-ceremonie en dat tevredenheid met het leven toeneemt.

Meer weten over ayahuasca?

INTEGRALHUMANDESIGN helpt om:

• vind oriëntatie en ondersteuning op je reis naar de diepte van je menselijke natuur

• ontdek een nieuw niveau van compassie voor jezelf en anderen in onze menselijkheid

• verruim uw kijk op het leven

• verschuiven van een beperkend naar een empowerend concept van zelf en realiteit.


Als je dit pad bewandelt, kun je het volgende ervaren:

• de ontspanning in het wezen waarin je bent geboren

• de ruimtelijkheid van uw mogelijkheden

• de kracht van uw maximale potentieel

• een dankbaarheid voor het unieke karakter van elk wezen, gebaseerd op respect en begrip

• een diepe verbondenheid met alles wat er is.

INTEGRALHUMANDESIGN helpt om:

• vind oriëntatie en ondersteuning op je reis naar de diepte van je menselijke natuur

• ontdek een nieuw niveau van compassie voor jezelf en anderen in onze menselijkheid

• verruim uw kijk op het leven

• verschuiven van een beperkend naar een empowerend concept van zelf en realiteit.


Als je dit pad bewandelt, kun je het volgende ervaren:

• de ontspanning in het wezen waarin je bent geboren

• de ruimtelijkheid van uw mogelijkheden

• de kracht van uw maximale potentieel

• een dankbaarheid voor het unieke karakter van elk wezen, gebaseerd op respect en begrip

• een diepe verbondenheid met alles wat er is

Door je te herinneren wie je echt bent, krijg je de keuze, kans en verantwoordelijkheid terug om je eigen evolutie mede te creëren.