Psychosynthese


07 Jan
07Jan

Een andere benaming voor een dieper begrip van zelf en zelf kennis t.o.v. je omgeving.


Psychosynthese leert je keuzes te maken door te luisteren
naar wat je hart je ingeeft zonder je verstand te verliezen.

Psychosynthese houdt zich bezig met existentiële en spirituele vraagstukken in het leven van mensen en organisaties. Het is een veelomvattende didactische benadering om tot zelfrealisatie en ontwikkeling van menselijke mogelijkheden te komen. De belangrijkste doelstelling van psychosynthese is om mensen te ondersteunen bij de ontdekking van hun ware existentiële zelf en hun spirituele aard en om deze ontdekking vervolgens effectief toe te passen in leven en werk. Dit resulteert in een toename van emotionele en mentale bewegingsvrijheid en bevordert de kwaliteit van psychohygiëne in menselijke relaties.

Psychosynthese ondersteunt en activeert het menselijk streven naar een synthese van binnenwereld en buitenwereld, van beroeps- en privéleven, van het leven van alledag en spirituele waarden, van kracht en liefde, van hoofd en hart, van onze verschillende deelpersoonlijkheden, van ons ik en ons zelf. Een synthese die de verschillende, soms tegenstrijdige kanten van onze identiteit, verheft naar een hoger niveau van eenheid waardoor nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden.

Psychosynthese maakt gebruik van een veelheid aan technieken en modellen. Deze technieken en modellen kunnen ons helpen om te bereiken wat we willen en wat we daarbij vermijden niet uit het oog te verliezen. Psychosynthese veronderstelt beïnvloeding van wat er in en tussen mensen gaande is.
Om die reden richt psychosynthese zich dan ook niet alleen op het individu als een geïsoleerde en op zichzelf staande werkelijkheid, maar ook op de interacties met zijn of haar omgeving.

Door  je eigen mechanica volledig te kennen en erkennen, aan de 'schaduwzijde' van jezelf te werken, verkrijg je inzicht en daarmee meer controle over de projectie van de wereld om je heen.

Life changing!

Meer weten, start dan NU met jouw persoonlijke profiel analyse en bel of stuur mij een bericht op :

+31 653 79 66 45

Much Love, Corrinda

'Your Innerverse Coach'

-xXx-