De leer van Ra Hu Ru, Human Design System.


11 Jul
11Jul

Het universum is een dualiteit en we zijn haar microkosmos. Het absolute en de Maya zijn de Yin en Yang in ons ervaringsgebied.

Het absolute wordt ervaren in ons uniek afgescheidenheid. Deze afgescheidenheid is hoe onze hersenen zijn ontworpen om zijn plaats in deze wereld waar te nemen. 


In de eenzaamheid van de afgescheidenheid is eerst alleen het Ik ben, gewaarwording van levend zijn word vervolg door de opkomst van zelfbewustzijn.


Ik ben nu hier. Ik leef nog deze tijd en ruimte. Hier is geen keuze. Dit is puur zijn.

Afzonderlijk en alleen zijn is één ding. Afzonderlijk zijn van anderen is een geheel ander iets. Op een moment verlaat het individu de afzonderlijke eenzaamheid en stapt in het collectieve, zij verlaat het absolute en gaat de Maya in, de illusie. 


Om contact te kunnen maken, te communiceren voorbij de afgescheidenheid heeft het uitleg nodig. 

Het collectieve intelligentie begint met omdat. Het absolute weet dat er geen omdat is , het is gewoon, maar dat is niet bevredigend voor het collectief. 

Het collectief eist redenen en de redenen kunnen nooit de waarheid zijn, slechts een fractie van ontelbare aspecten van de waarheid. De ‘omdat’ leidt naar het collectief 

ervaren van ‘dit en dat’. Je bent gelukkig vanwege dit of dat. Je bent een mislukkeling vanwege dit en dat en zo verder. 

Het absolute weet dat je bent wat je bent. Geen keus, ongeacht wat de redenen ook mag zijn.

Het Human Design System laat duidelijk zien hoe enorm kwetsbaar we zijn door ons ontwerp.

Dat maar weinig mensen in staat zijn om hun ware aard te leven. Het collectief is een krachtig veld. 

In het begrijpen van je eigen ontwerp, in het herkennen van je ware aard heb je een mogelijkheid om deze conditionering te doorbreken. 

Het leven is slechts een kwestie van afwachten en zien. De waarde van zo'n wijsheid is de acceptatie van je unieke en perfecte aard van je wezen. 

Houden van jezelf zoals je bent, voor wat je bent, in het nu. 

Dit is het absoluut. Dit is de herkenning van de schepping en het grotere Zelf.

De tijd van absolute dingen is op ons. "Geen keuze" zei de "Stem" en was het voor deze boodschapper en is kristal helder :


‘Wanneer we ons ooit overgegeven als collectief, weten we de Tao en zullen we deze kunnen uitdrukken als een absolute,

We Are Here Now

You are Unique

You have No Choice

Love Yourself


-Ra-